Tư duy phản biện – Quiz 1

Bài kiểm tra số 1 tập trung vào các nội dung sau:

 1. Giới thiệu về Tư duy Phản biện:
  1. TDPB là gì?
  2. 10 kỹ năng quan trọng nhất trong 2020
  3. Các câu hỏi quan trọng về Tư duy phản biện
 2. Phản biện ai?
  1. Phản biện chính mình
  2. Phản biện vs Chê bai
no ratings available.
15:00 Time RemainingMins Secs

THINKING SCHOOL SWITZERLAND

 • 🏳 Address: Steinrain 16, 4663 Aarburg, Switzerland
 • 📩 Email: info@thinkingschool.ch
Copyright 2020© by SWISS. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel